Om Tolkesamfundet

OM TOLKESAMFUNDET

Tolkesamfundet er en brancheforening for tolke og oversættere. Foreningen blev stiftet 28. april 2019.

 

I takt med internationaliseringen af det danske samfund er det offentlige og private behov for fremmedsprogsydelser steget kraftigt. I den sammenhæng er der opstået et problematisk marked, hvor enhver kan kalde sig tolk eller oversætter uden uvildig kompetencevurdering. Tolkesamfundet er derfor sat i verden for at samle kvalificerede tolke og oversættere inden for en lang række fremmedsprog.

I Danmark findes der ikke noget officielt svar på hvad kvalificeret tolkning og oversættelse er, til stor forvirring og gene for brugerne af tolkning og oversættelse. Netop derfor er Tolkesamfundets vigtigste formål at kæmpe for en statslig anerkendt certificering af tolke og oversættere. Indtil den er en realitet, definerer Tolkesamfundet gennem sine optagelseskriterier, hvem der ifølge foreningen er kvalificerede tolke og/eller oversættere. Foreningens medlemmer har således alle beviselig erfaring med kompetent tolkning og oversættelse i relevante offentlige og private sammenhænge (se optagelseskriterier HER). 

 

Formål

Tolkesamfundets formål (i vedtægternes § 2) er at:

indføre en statslig certificeringsordning for alle tolke og oversættere i Danmark.

og

At gøre tolkning og oversættelse til en profession med entydige kompetencekrav.

At få indført en statslig anerkendt uddannelse af tolke og oversættere.

At samle alle tolke og oversættere i den offentlige sektor i Danmark og arbejde for fælles faglige, sociale og økonomiske interesser.

At samarbejde med myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og foreninger, der fremmer foreningens formal.

At repræsentere medlemmerne udadtil overfor aktører, interessenter, beslutningstagere og medier.

At udbrede kendskabet til medlemmernes og foreningens arbejde i samfundet.

At styrke sammenholdet og solidariteten mellem medlemmerne.

At højne det faglige og etiske niveau hos medlemmerne.

En forbedring af medlemmernes arbejdsmiljø og arbejdsvilkår.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere