Bliv medlem


 
Som medlem af Tolkesamfundet bliver du repræsenteret af en stærk forening, der kæmper for respekten om vores fag, og for dine evner og erfaring.

Medlemskab af foreningen Tolkesamfundet er personligt, dvs. foreninger og virksomheder kan ikke optages som medlemmer.

Årligt kontingent 300 kr.

 

Kriterier

Som medlem kan optages enhver, der opfylder et eller flere af nedenstående
kriterier:

1. Enhver, der tidligere havde et tolkenummer og var registreret på Rigspolitiets tolkeliste.

2. Enhver, der har bestået en tolke- og /eller oversætteruddannelse med dansk og mindst et fremmedsprog (statsprøvet tolk, social- og medicinsk tolk, cand.ling.merc. med tolke- og translatørprofil, cand.interpret., sprogofficer, akademitolk, fagtolk, konferencetolk (EMCI) og lignende).

3. Medlemmer af eksisterende tolke-, oversætter- og translatørforeninger.

4. Tolke og oversættere, der arbejder i den offentlige sektor som tolke og oversættere inden for rets- og sundhedsområdet samt i den kommunale sektor.

5. Både fastansatte, selvstændige og freelance tolke kan optages som medlemmer.

6. Foreninger og virksomheder kan ikke optages som medlemmer.

 

Ansvar

Som medlem af Tolkesamfundet forpligter man sig til at:

1. Overholde god tolkeskik.

2. Besidde tolkeetiske kompetencer.

3. Besidde tolketekniske kompetencer.

4. Besidde sproglige kompetencer.

5. Besidde kulturelle kompetencer.

6. Overholde sin tavshedspligt.

7. Være neutral og upartisk.

8. Forholde sig professionelt og solidarisk over for andre tolke.

9. Bidrage til at professionalisere tolkefaget.

 

Bliv medlem

Hvis du er enig i Tolkesamfundets formål og etik, og hvis du kan dokumentere et eller flere af foreningens kriterier for medlemskab, kan du søge om medlemskab ved at udfylde denne formular og sende den til info@tolkesamfundet.dk

Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt.

 

Bankoplysninger

Danske Bank

Reg. nr.: 9570

Konto nr.: 12810962

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere